KONTAKT

Projektgruppen för TAKEOFF 2021

Maja Westberg

Projektledare

maja.westberg@flygsektionen.se

Frida Thörn

Företagsansvarig

frida.thorn@flygsektionen.se

Jonathan Ling

Marknadsföringsansvarig

jonathan.ling@flygsektionen.se

Maja Dyrsmeds

Sponsoransvarig

maja.dyrsmeds@flygsektionen.se

Ayana Musaev

Företagskontakt

ayana.musaev@flygsektionen.se