OM TAKEOFF

TAKEOFF 2023 äger rum den 5:e oktober i kårhuset Nymble

TAKEOFF är en arbetsmarknadsmässa för studenter på KTH som riktas framförallt till de 500 studenter som studerar civilingenjörsprogrammet Farkostteknik vid KTH. Farkostteknik är ett brett program och ligger någonstans mittemellan Maskinteknik och Teknisk Fysik i kursinnehåll. De första tre åren läser vi en mängd olika kurser med fokus inom matematik och mekanik, för att sedan välja ett av de 15 valbara masterprogrammen. Detta gör farkostteknik till ett av de bredaste programmen på KTH och därför är TAKEOFF en mässa som passar studenter från alla program.

Varför företag är på Takeoff

Att delta ger både er och oss möjlighet till att knyta värdefulla kontakter för framtiden, samt en möjlighet att visa upp vad ert företag gör och står för. Det är även ett utmärkt tillfälle för er att värva blivande ingenjörer till bl.a. sommarjobb eller examensarbete.

Fördelen med TAKEOFF jämfört med andra mässor som Armada är att vi främst inriktar oss mot farkostteknik och teknisk fysik och därmed är en mindre mässa som innebär mycket mer synlighet och relevans för er. Kvällseventet är också en unik möjlighet att få mer personlig kontakt med studenterna vilket alla tidigare företag uppskattat.