Om TAKEOFF

TAKEOFF 2022 äger rum 6 oktober

TAKEOFF riktar sig främst till studenter på flygsektionen, men eftersom Farkostteknik är ett av de bredaste programmen på KTH är TAKEOFF en arbetsmarknadsdag som passar studenter från alla program.

TAKEOFF är Flygsektionens arbetsmarknadsdag som äger rum varje höst, med start 2019. Flygsektionen är sektionen för civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet med TAKEOFF är att ge en bredare bild av en ingenjörs arbetsmöjligheter, samt knyta kontakter med företag och framtida arbetsgivare